Ing. Karolína Brejchová

Bakalářská práce

Psychologická péče o umírající a blízké osoby jejich života

Psychological Care of Dying  Patients and their Close Relatives
Anotace:
Smrt a její vlivy jsou součástí nás všech a našich životů, přestože víme, jak je obtížné takovéto situace snášet. Bakalářská práce se zabývá problematikou umírání s ohledem na rodinu a pozůstalé. Popisuje fáze umírání a smiřování se se smrtí, měnící se modely umírání a sociálních aktů. Rozděluje poskytované péče umírajícím a blízkým podle druhů zařízení, kde se v současné době umírá. Cílem práce je …více
Abstract:
Death and its effects are part of us and our lives, although we know how difficult it is to tolerate such a situation. Bachelor thesis deals with the issue of dying with regard to family and residuary. Bachelor thesis describes the phases of dying and reconciliation with death, changing patterns of dying and social acts. Divides care provided to dying people and relatives by type of facility, where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Jan Lachman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS