Theses 

Tvorba informačního a výukového materiálu s tématem "Jedlé, jedovaté a léčivé houby". – Bc. Magdaléna LOPRAISOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školy

Bc. Magdaléna LOPRAISOVÁ

Diplomová práce

Tvorba informačního a výukového materiálu s tématem "Jedlé, jedovaté a léčivé houby".

Creation of informational and educational material on the topic " Edible, Poisonous and Medicinal Fungi "

Anotace: Diplomová práce se snaží žákům SŠ zpřehlednit probírané učivo o jedlých, jedovatých a léčivých houbách. Zároveň je vhodná pro kantory, kteří z této práce mohou čerpat inspiraci a výukový materiál. Tento nový výukový materiál vychází z literární rešerše, jež je součástí teoretické části práce. Materiál je tvořen fotografiemi, powerpointovými prezentacemi, na které navazují pracovní listy, které slouží k procvičení a ukotvení probraného učiva. V prezentacích a pracovních listech jsou také rozšiřující informace, které prohlubují žákovy znalosti.

Abstract: The aim of the thesis is to provide secondary school students with an overview of edible, poisonous and medicinal fungi. At the same time, it is suitable for teachers who can draw inspiration and teaching material from it. This new teaching material was made on the base of a literary review which is given in the theoretical part of the thesis. The material contains photos and power-point presentations, both of which are followed by worksheets to practise and anchor the schoolwork. The presentations and worksheets also include the further information to deepen students' knowledge.

Klíčová slova: houby, biologie pro SŠ, jedlé houby, toxické houby, léčivé houby

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=215782 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

LOPRAISOVÁ, Magdaléna. Tvorba informačního a výukového materiálu s tématem "Jedlé, jedovaté a léčivé houby".. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 13:37, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz