Tomáš Melich

Bakalářská práce

Vliv difúzního svařování na vlastnosti materiálu AW 6082

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem difúzního svařování na vytvrditelnou slitinu hliníku AW 6082. Hliníkové slitiny jsou všeobecně velmi často využívány jako konstrukční materiál. Hlavním důvodem je především jejich měrná hmotnost, dostupnost, dobré mechanické vlastnosti a odolnost vůči korozi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán proces difúzního svařování …více
Abstract:
The presented bachelor´s thesis deals with the influence of difussion bonding on heat-treatable aluminium alloy AW 6082. In general the aluminium alloys are often used as a construction material. The main reason is especially density, availability, good mechanical properties and corrosion resistance. The study is divided into the theoretical part and experimental part. In the theoretical part is desribed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Melich, Tomáš. Vliv difúzního svařování na vlastnosti materiálu AW 6082. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN