Bc. Daniel Salač

Diplomová práce

Projektové řízení v podniku HC Inc, a. s.

Project Management in HC Inc, a.s.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem ‘Projektové řízení v podniku HC Inc,a.s. Cílem diplomové práce je zjistit prostřednictvím kauzální analýzy hlavní příčinu neúspěchu řízení projektů v jejich zahajovací fázi v reálné firmě a vybrat z globálních standardů projektového řízení vhodné formy opatření na zlepšení aktuálního stavu.
Abstract:
This diploma work is dealing with the subject relating to the “ Project management in HC Inc,a.s. The goal of the diploma work is to find out the root cause relating to project management failure namely in the initiation phase and select from global standards of project management some appropriate precautions which should lead to improvement of the current project management situation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance