Ing. Miloslava Mathauserová

Bakalářská práce

Výkaz Cash-flow

Statement of cash flow
Anotace:
V práci je na základě teoretických poznatků o peněžních tocích a o metodách jeho sestavení zpracován výkaz cash flow vybraného podniku. Výkaz cash flow je sestavován nepřímou metodou, na jejímž základě se odhalí možné finanční problémy a případná rizika firmy. Na závěr jsou formulovány návrhy a doporučení ke zjištěné struktuře cash flow ve sledovaném období.
Abstract:
In work, based on theoretical knowledge of cash flowing and methods of assembly, there is processed a cash flow statement of a chosen company. The cash flow is being set together by undirect method. As a result of using this method, the possible financial troubles and posible risks for the company should be disclosed. In the end the suggestions and recommendations are formed according to the found …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Hanzlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní