Zdeněk HROMEK

Bakalářská práce

Odpady ze zdravotnických zařízení se zaměřením na nakládání s odpady v nemocnici v Karviné

Medical Waste (Treating Medical Waste in the Karviná Hospital)
Anotace:
Hlavní náplní této práce jsou informace, vedoucí ke správnému nakládání s odpady ze zdravotnictví a jim podobných zařízení. Zkušenosti při nakládání s odpady ze zdravotnictví ukazují, že při správném nakládání s tímto druhem odpadu nevzniká větší riziko, než jaká jsou rizika u běžných odpadů z domácností či průmyslu. Přibližně 90% těchto odpadů nevykazuje potenciální riziko pro životní prostředí a …více
Abstract:
The work mainly provides information about proper waste management of medical waste and waste from other health facilities. From experience of medical waste management it is evident that when properly treated this kind of waste does not constitute higher risk than that of regular household waste or industrial waste. Approximately 90 per cent of this waste does not show any possible risk to the environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Kreníková Věra, Ph.D., MRCVS
  • Oponent: Ing. Jiří Balej, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program:
Inženýrská ekologie