Bc. Katarína Danišová

Diplomová práce

Stanovenie základu dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov

Tax base determination of individual income tax by course of law of income tax
Abstract:
Abstract of diploma work is tax base determination of individual income tax by course of law of income tax. Purpose of my diploma work is complex, integrated view of individual income tax and field of tax base determination of individual income tax. Work is divided for three chapters and includes one apendix. First chapter attends taxes development from the beginning till the present time, fiscal reforms …více
Abstract:
Obsahom diplomovej práce je stanovenie základu dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov. Cieľom mojej diplomovej práce je komplexný, ucelený pohľad na daň z príjmov fyzických osôb a oblasť stanovenia základu dane z príjmov fyzických osôb. Práca je rozdelená do troch kapitol a obsahuje jednu prílohu. Prvá kapitola sa venuje vývoju daní od ich vzniku po súčasnosť, daňovým reformám …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Oľga Groszová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance