Bc. Jana Urbanová

Master's thesis

Romské etnikum a otázky vzdělávání

Roma ethnic and question of education
Abstract:
Současná moderní společnost je postavena na vzdělání, které ovlivňuje budoucí sociální pozici jedince ve společenské hierarchii. Vzdělání má vliv na to, jakou práci získám, jak vysoký bude můj plat, jak prestižní zaměstnání budu vykonávat. Společnost se snaží, aby se vzdělání dotklo všech obyvatel. Bohužel některé skupiny mají přístup ke kvalitnímu vzdělání omezen a v důsledku toho také klesají jejich …more
Abstract:
Today modern society is based on education which influences a future social position of an individual in a social hierarchy. Education has an influence on what kind of job I will get, how much money I will earn and how prestigious my job will be. The society is trying to have the whole population educated. Unfortunatelly, some groups of people have a limited access to education and as a result of that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 7. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
  • Reader: PhDr. Tomáš Měšťánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta