Bc. Jana Urbanová

Master's thesis

Romské etnikum a otázky vzdělávání

Roma ethnic and question of education
Anotácia:
Současná moderní společnost je postavena na vzdělání, které ovlivňuje budoucí sociální pozici jedince ve společenské hierarchii. Vzdělání má vliv na to, jakou práci získám, jak vysoký bude můj plat, jak prestižní zaměstnání budu vykonávat. Společnost se snaží, aby se vzdělání dotklo všech obyvatel. Bohužel některé skupiny mají přístup ke kvalitnímu vzdělání omezen a v důsledku toho také klesají jejich …viac
Abstract:
Today modern society is based on education which influences a future social position of an individual in a social hierarchy. Education has an influence on what kind of job I will get, how much money I will earn and how prestigious my job will be. The society is trying to have the whole population educated. Unfortunatelly, some groups of people have a limited access to education and as a result of that …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2008
  • Vedúci: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
  • Oponent: PhDr. Tomáš Měšťánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics