Bc. Veronika Fuksová

Diplomová práce

Podnikatelský záměr založení nového podnikatelského subjektu v zoologické zahradě

Business Plan of an Establishment of a New Enterprise Unit in a Zoological Garden
Anotace:
Cílem této práce je na základě teoretické části zabývající se založením podniku a podnikání vytvořit fungující a stabilní podnikatelský subjekt v areálu zoologické zahrady. Praktická část je rozdělena na část analytickou a část projektovou. V analytické části je popsán sou-časný stav areálu, který je shrnut ve SWOT analýze. V projektové části je popsána idea podnikatelského záměru, dále je proveden …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create a functioning and stable business entity in the zoological garden based on the theoretical part dealing with set up a business and enterprise unit. The practical part is divided into analytical and project part. The analytical part describes the current state of the complex, which is summarized in the SWOT analysis. The project part describes the idea of a business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fuksová, Veronika. Podnikatelský záměr založení nového podnikatelského subjektu v zoologické zahradě. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika