Bc. Veronika Fuksová

Master's thesis

Podnikatelský záměr založení nového podnikatelského subjektu v zoologické zahradě

Business Plan of an Establishment of a New Enterprise Unit in a Zoological Garden
Abstract:
Cílem této práce je na základě teoretické části zabývající se založením podniku a podnikání vytvořit fungující a stabilní podnikatelský subjekt v areálu zoologické zahrady. Praktická část je rozdělena na část analytickou a část projektovou. V analytické části je popsán sou-časný stav areálu, který je shrnut ve SWOT analýze. V projektové části je popsána idea podnikatelského záměru, dále je proveden …more
Abstract:
The aim of this thesis is to create a functioning and stable business entity in the zoological garden based on the theoretical part dealing with set up a business and enterprise unit. The practical part is divided into analytical and project part. The analytical part describes the current state of the complex, which is summarized in the SWOT analysis. The project part describes the idea of a business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Fuksová, Veronika. Podnikatelský záměr založení nového podnikatelského subjektu v zoologické zahradě. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe