Mgr. Veronika Krmeská

Bakalářská práce

Úloha dlouhých nekódujících RNA v živočišných buňkách a kancerogenezi

The role of long-non-coding RNAs in animal cells and cancerogenesis
Abstract:
Nowadays, it seems that protein coding genes in humans and higher animals are just 1,5% of the genome, but more than one third of all genes is transcribed into RNA. This noncoding genes can have important functions in regulations of cell processes and their aberrant expression was described in many cancer types and other diseases. This bachelor thesis deals with long noncoding RNAs (lncRNA), which …více
Abstract:
V současnosti se zdá, že množství genů kódujících proteiny tvoří jen cca 1,5% genomu člověka a vyšších živočichů, přičemž až třetina genomu je přepisovaná do RNA. Takovéto proteiny-nekódující RNA mohou mít zásadní funkce v regulaci buněčné fyziologie a jejich aberantní exprese byla popsána u mnoha nádorových i nenádorových chorob. Bakalářská práce se zabýva skupinou dlouhých nekódující RNA (long-non …více
 

Klíčová slova

lncRNA ANRIL MEG3 XIST MALAT-1 H19
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.