Theses 

Optimization of an industrial heat exchanger by the minimalization of entropy – Bc. Richard PISINGER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Richard PISINGER

Diplomová práce

Optimization of an industrial heat exchanger by the minimalization of entropy

Optimization of an industrial heat exchanger by the minimalization of entropy

Abstract: A second law of thermodynamics analysis of three different types of heat exchangers is the subject of this thesis. Entropy generation is introduced as a quantitative measure of the irreversibility (imperfectness) related to heat transfer and fluid friction during operation and serves as a direct measure of the lost ability to transfer heat. Furthermore, a mathematical model was developed, utilizing the effectiveness-NTU method, along with a sensitivity analysis, and the minimization of the entropy generation number as a function of the optimum flow path and dimensionless mass velocity.

Abstract: Práce pojednává o analýze tří různých druhů tepelných výměníků pomocí druhého termodynamického zákona. Generace entropie, jako kvantitativní míra nevratnosti (nedokonalosti) vztažené k přenosu tepla a tekutinového tření při provozu, slouží jako přímá míra ztracené schopnosti přenést teplo. Dále byl vytvořen matematický model, který využívá metodu efektivnosti-NTU společně s citlivostní analýzou a minimalizace čísla generace entropie, které je funkcí optimální proudové cesty a bezrozměrové hmotnostní rychlosti.

Keywords: tepelný výměník, generace entropie, nevratnost, souproud, protiproud, křížový proud, přenos tepla, tekutinové tření, optimální proudová cesta, bezrozměrná hmotnostní rychlost, efektivnost, NTU, citlivostní analýza, konstrukční návrh

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=75549 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

PISINGER, Richard. Optimization of an industrial heat exchanger by the minimalization of entropy. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 13:07, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz