Bc. Richard PISINGER

Diplomová práce

Optimization of an industrial heat exchanger by the minimalization of entropy

Optimization of an industrial heat exchanger by the minimalization of entropy
Abstract:
A second law of thermodynamics analysis of three different types of heat exchangers is the subject of this thesis. Entropy generation is introduced as a quantitative measure of the irreversibility (imperfectness) related to heat transfer and fluid friction during operation and serves as a direct measure of the lost ability to transfer heat. Furthermore, a mathematical model was developed, utilizing …více
Abstract:
Práce pojednává o analýze tří různých druhů tepelných výměníků pomocí druhého termodynamického zákona. Generace entropie, jako kvantitativní míra nevratnosti (nedokonalosti) vztažené k přenosu tepla a tekutinového tření při provozu, slouží jako přímá míra ztracené schopnosti přenést teplo. Dále byl vytvořen matematický model, který využívá metodu efektivnosti-NTU společně s citlivostní analýzou a minimalizace …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PISINGER, Richard. Optimization of an industrial heat exchanger by the minimalization of entropy. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma