Philip Bruce-Quaye

Diplomová práce

Cyberspace - it's advantages and disadvantages

Cyberspace - it's advantages and disadvantages
Abstract:
Tato studie se snaží shromažďovat a popsat výhody a nevýhody kyberprostoru a při dotyku na hlavních hrozeb v kyberprostoru, stejně jako její hrozbu v globálním světě. Také některé oblasti, jako jsou kybernetické bezpečnosti, kybernetické šikaně, počítačové trestné činnosti, informační společnost a konečně kybernetickým hrozbám byly také hovoří v této práci
Abstract:
This study seeks to collect and describe advantages and disadvantages of the cyberspace and touching on the main threats in cyberspace as well as its threat in the global world. Also some areas such as cyber security, cyber bullying, cybercrime, information society and finally, cyber threats have also been talked about in this thesis
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 11. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Jan Čapek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bruce-Quaye, Philip. Cyberspace - it's advantages and disadvantages. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
System Engineering and Informatics / Regional and Information Management

Práce na příbuzné téma