Theses 

Lidský kapitál, investice do vzdělání a jeho financování – Iveta DVOŘÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Iveta DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Lidský kapitál, investice do vzdělání a jeho financování

Human capital, investment and financing of education.

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu situace týkající se vzdělávání v 10 rozdílných firmách v České republice. Společnosti, které zde byly popsány, jsou z dopravního sektoru, z výroby, bankovnictví, potravinářství a obchodu. V rámci tohoto projektu byl vytvořen dotazník, který získával odpovědi na otázky od zástupců vybraných firem. Zde jsou příklady otázek: Jaké jsou náklady na vzdělání pro jednoho zaměstnance? Jaké druhy vzdělávacích procesů jsou používány ve vaší společnosti? Zjišťujete změnu u svých pracovníků po ukončení vzdělávacího procesu? Poté byly všechny tyto informace shrnuty. Tato práce se snaží popsat trendy ve vzdělávání ve vybraných společnostech.

Abstract: This bachelor thesis is focused on analysing of situation of education in 10 different companies in the Czech Republic. Companies which were described in this project are from transport sector, manufacturing, banking, food production and trade. A part of this work is questionnaire, which asked representatives of these companies to answer at many questions. Here are examples of questions: How much is the cost of education for one employee in education proces? Which ways of education are used in your company? Are you test your employees after education process? After that were all informations summarized and this work try to describe trends of education in selected companies.

Klíčová slova: Lidský kapitál, lidské zdroje, vzdělávací proces, financování vzdělávání, efektivnost vzdělávání, typy vzdělávání.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Iveta. Lidský kapitál, investice do vzdělání a jeho financování. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:07, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz