Bc. Vladimíra Bendová

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem

Corporate Social Responsibility
Anotace:
Mezi často zmiňovaná témata se v poslední době neomylně řadí společenská odpovědnost. Diplomová práce řeší právě společenskou odpovědnost firem a dále se zaměřuje na její komunikaci, z důvodu poukázat na důležitost zavedení této činnosti do každodenního života firmy i jedince. Firmy v České republice si postupně uvědomují, že odpovědné chování vůči svému okolí, v kterém působí, začíná být nepostradatelnou …více
Abstract:
Corporate Social Responsibility belongs to a largely discussed topic nowadays. This thesis adheres at the Corporate Social Responsibility and focuses on its communication with the aim to present the importance of CSR activities. Companies in the Czech Republic gradually realize that CSR strategy is indispensable to implement if the company wants to be successful and sustainable in the Czech competitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní