Bc. Lenka BARTOŠOVÁ

Master's thesis

Etická přijatelnost pěstounské péče z pohledu křesťanské etiky

Ethical acceptability of foster care from the perspective of Christian ethics
Abstract:
Práce se zabývá problematikou pěstounské péče z pohledu křesťanské etiky. Představuje pojetí manželství a rodiny v Bibli, v křesťanské tradici a v současnosti. Věnuje se koncepci pěstounské péče, v jejím historickém vývoji až po její současnou podobu, danou platnou legislativou v České republice. Dotýká se etických otázek spojených s náhradní rodinnou péčí. Prezentuje základní křesťanské principy, …more
Abstract:
This thesis is concerned by the problems of foster care from the view of Christian ethics. It presents interpretation of marriage and family in the Bible, in Christian tradition and at present. It deals with the conception of foster care from history to contemporary form and its valid laws of the Czech Republic. It touches on ethical issues related to foster care. It shows the basic Christian principles …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2013
Accessible from:: 8. 4. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BARTOŠOVÁ, Lenka. Etická přijatelnost pěstounské péče z pohledu křesťanské etiky. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 8. 4. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 4a3jt8 4a3jt8/2
8/4/2013
Folders
Files
Bulanova, L.
9/4/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.