Bc. Lenka BARTOŠOVÁ

Master's thesis

Etická přijatelnost pěstounské péče z pohledu křesťanské etiky

Ethical acceptability of foster care from the perspective of Christian ethics
Anotácia:
Práce se zabývá problematikou pěstounské péče z pohledu křesťanské etiky. Představuje pojetí manželství a rodiny v Bibli, v křesťanské tradici a v současnosti. Věnuje se koncepci pěstounské péče, v jejím historickém vývoji až po její současnou podobu, danou platnou legislativou v České republice. Dotýká se etických otázek spojených s náhradní rodinnou péčí. Prezentuje základní křesťanské principy, …viac
Abstract:
This thesis is concerned by the problems of foster care from the view of Christian ethics. It presents interpretation of marriage and family in the Bible, in Christian tradition and at present. It deals with the conception of foster care from history to contemporary form and its valid laws of the Czech Republic. It touches on ethical issues related to foster care. It shows the basic Christian principles …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013
Zverejniť od: 8. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŠOVÁ, Lenka. Etická přijatelnost pěstounské péče z pohledu křesťanské etiky. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 8. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 4a3jt8 4a3jt8/2
8. 4. 2013
Složky
Soubory
Bulanova, L.
9. 4. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.