Mgr. Aneta Kulhánková

Bachelor's thesis

Obrazy hlavních postav románu Bratři Karamazovi F. M. Dostojevského

Personal profile in roman The Brothers Karamazov by F. M. Dostoyevsky
Abstract:
Bakalářská práce Obrazy hlavních postav románu Bratři Karamazovi F. M. Dostojevského se zabývá individuální analýzou všech hlavních postav románu. Práce se soustředí nejen na chování, myšlení a vývoj hlavních postav, ale také na jejich vzájemné vztahy a konflikty. Stejně důležitou součástí práce je také rozbor víry a životní filozofie jednotlivých postav. Pro větší propojenost práce není rozdělena …more
Abstract:
Bachelor thesis Personal profiles in novel The Brothers Karamazov by F. M. Dostoyevsky deals with individual analysis of all the main characters in the novel. The thesis focused not only on behavior, thinking and progress of the main characters, but also on their mutual relations and conflicts. Equally important part of the thesis is also analysis of beliefs and philosophy of life of the individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language