Theses 

Kanada očima kultury – Viktoriya Kurets

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Viktoriya Kurets

Bakalářská práce

Kanada očima kultury

Canada Seen Through Art

Abstract: Cílem bakalářské práce je seznámit návštěvníka s vybranými oblastmi Kanady, upozornit na významné památky a historická místa. Teoretická část je zaměřena na popis základních informací o Kanadě. Zvláštní pozornost je věnována kultuře Kanady a zejména každoročním kulturním akcím, především v regionu Centrální Kanady. Následně jsou zde popsané konkrétní festivaly vybraných měst. V praktické části jsou vypracované návrhy třech itinerářů turistických zájezdů na vybrané festivaly a návštěva kulturních míst popsaných v teoretické části. Práce obsahuje podrobný program všech aktivit v jednotlivých dnech, včetně orientačních map, časů, cen a důležitých bodů pro grafické znázornění praktických zájezdů.

Klíčová slova: Kanada, historie, kultura, festivaly, itinerář

Keywords: Canada, history, culture, festivals, itinerary

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pištora
  • Oponent: Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 15:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz