Bc. Gabriela Kaufmannová

Bachelor's thesis

Sestavení pocitové mapy v prostředí GIS vybraného města, jako prostředku komunikace veřejné správy s občany s důrazem na bezpečnost ve městě

Creation of a sensory map in the GIS environment of a selected city as a means of communication between public administration and citizens with an emphasis on safety in the city
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá sestavením pocitové mapy v prostředí GIS ve městě Jablonec nad Nisou, která představuje důležitou součást komunikace veřejné správy s občany města. Jde především o vytvoření pocitové mapy města Jablonec nad Nisou a to za spolupráce občanů daného města. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Mapa bude vypracována na základě agregovaných dat, získaných pomocí …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the compilation of the emotional map in the GIS environment in the city of Jablonec nad Nisou, which is an important part of public administration communication with the citizens of the city. It is mainly about creating an emotional map of the city of Jablonec nad Nisou with the cooperation of the citizens of the city. The work is divided into theoretical and practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2021
  • Supervisor: Ing. Pavel Struha
  • Reader: RNDr. Bc. Kamila Dolák Klemešová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.