Lukáš JORDAK

Bakalářská práce

Komplexní fyzioterapie u vysoké amputace horní končetiny

Comprehensive physiotherapy of high upper-limb amputation
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vysoké amputace horní končetiny a následnou komplexní rehabilitaci u pacientů s tímto typem amputace. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části jsou popsány typy amputací na horní končetině, incidence, etiologie a komplikace amputací. Dále jsou zde obecně popsány možnosti oprotézování při amputaci horní končetiny …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on issue of high upper-limb amputation and subsequent comprehensive rehabilitation for patients with this type of amputation. This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the types of amputation of upper extremity, incidence, etiology and complications of amputations. There are also generally described the prosthetic possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
Zveřejnit od: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JORDAK, Lukáš. Komplexní fyzioterapie u vysoké amputace horní končetiny. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma