Mgr. Anna Štěpánková

Bakalářská práce

Komunitní umění - analýza zkušenosti hlavní organizátorky projektu

Community art - The analysis of experience of the main organizer of the project
Anotace:
Tato práce předkládá obraz projektu Komunitní umění, který byl realizován převážně studenty z Katedry sociální pedagogiky v jejich volném čase. Výzkum je zaměřen na zkušenosti hlavní organizátorky projektu. Teoretická část čtenáři umožní pochopení teoretického pozadí projektu. Část teoretické části se zabývá problémy současné společnosti, komunitní prácí a o jednu z možných forem komunitní práce – …více
Abstract:
This bachelor thesis propounds a picture of the Community Art Project which was mostly realized by the students of the Department of Social Education in their free time. The research is focused on the experience of the project head organizer. The theoretical part enables readers to understand theoretical background of the project. The part of it deals with the problems of the present society, community …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta