JUDr. Pavla Šimoníková

Diplomová práce

Sjednocený evropský platební prostor v kontextu směrnice o platebních službách

United European Payment Area in the Context of the Payment Services Directive
Anotace:
Cílem diplomové práce je objasnit podstatu sjednoceného evropského platebního prostotu a v rámci něj i roli směrnice Payment Services Directive. Práce je zaměřena na implementaci směrnice do českého vnitrostátního práva v podobě nového zákona o platebním styku. Současně se zabývá analýzou slabin a problémů s transpozicí spojených. Pozornost je věnována také další legislativní činnosti Evropského parlamentu …více
Abstract:
The diploma thesis aims to clarify the basics of the united European payment area and the role of the Payment Services Directive inside of this area. The work deals with the issue of implementation the directive into Czech national law in the form of the new Act and analyzes the problems related to the implementation. The attention is also given to other legislative activities of the European parliament …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta