Bc. Michaela Štainerová

Bachelor's thesis

Stavba sedimentů spodního paleozoika mezi Vápenným Podolem a Heřmanovým Městcem

Tectonics of the Lower Paleozoic sedimentary rocks between Vápenný Podol and Heřmanův Městec
Anotácia:
Tato bakalářská práce řeší problematiku tektonické stavby v Železných horách mezi obcemi Vápenný Podol a Heřmanův Městec. Sled hornin představují sedimenty spodního paleozoika (kambrium a ordovik) postižené variskou orogenezí. Cílem práce bylo zpracovat deformační postižení těchto hornin včetně výpočtu velikosti deformace na vybraných fosilních vzorcích. V terénu byla naměřena data orientace geologických …viac
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the tectonic structure in the Železné Mountains between Vápenný Podol and Heřmanův Městec. The rock sequence is represented by the Lower Paleozoic sedimentary rocks (Cambrian and Ordovician), which were affected by the Variscan orogeny. The main aims of this work were deformation of these rocks including the calculation of the magnitude of deformation on selected fossil …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2023
  • Vedúci: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Oponent: Mgr. Martin Šuťjak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geology / Geology

Práce na příbuzné téma