Anna NIZIOLOVÁ

Bakalářská práce

Vazba BRCA1 na poškozenou DNA. Interakce s proteiny.

Binding of BRCA1 to damaged DNA. Interactions with proteins.
Anotace:
Produktem genu BRCA1 je nádorový supresorový protein BRCA1, který má v organismu velmi důležitou funkci. Ve spojení s dalšími proteiny se podílí na ubiquitinaci proteinů, regulaci transkripce a také regulaci kontrolních bodů buněčného cyklu. Další významnou funkcí proteinu BRCA1 je oprava poškozené DNA a udržování genomové integrity. Nejzávažnějším poškozením DNA je vznik dvouřetězcových zlomů po působení …více
Abstract:
The product of the BRCA1 gene is a tumor suprressor BRCA1 protein which has very important function in the organism. In conjunction with other proteins is involved in ubiquitination of proteins, regulation of transcription and regulation of cell cycle checkpoints. Another important function of the BRCA1 protein is repair damaged DNA and maintance of genomy integrity. The most severe damaged DNA is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NIZIOLOVÁ, Anna. Vazba BRCA1 na poškozenou DNA. Interakce s proteiny.. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta