BcA. Lenka Hniličková

Diplomová práce

Večerníček na přechodu od klasické k digitální animaci na příkladu sérií Pat a Mat a Bob a Bobek

Večerníček at the transition from classic to digital animation on the example Pat and Mat and Bob and Bobek series
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dvěma nejrozšířenějšími animačními technikami – klasickou loutkovou a klasickou kreslenou animací, které jsou využívány ve speciálním formátu programu České televize Večerníček. Na příkladech animovaných seriálů Pat a Mat…A je to! a Bob a Bobek, natočených těmito technikami, práce sleduje, jak od 70. let až dodnes zasáhly změny režimu, vývoj techniky, proměny televizního vysílání …více
Abstract:
The thesis deals with the two most popular animation techniques - classical puppet stop-motion animation and classical cartoon draw animation in the special format of Czech Television broadcast for children Večerníček. On the example of the animated series Pat and Mat and Bob and Bobek shot by these techniques, the thesis finding out how from the 1970s until today, regime changes, technology development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta