Bc. Vít Škornička

Bachelor's thesis

Holocaust v české odborné literatuře v letech 1945 - 1958

Holocaust in Czech Professional Literature during the Period 1945 to 1958
Abstract:
V práci dochází k analýze odborné literatury včetně odbornějších vzpomínkových publikací s tématem holocaustu, případně druhé světové války, které vyšly v letech 1945–1958. Analýzou těchto pramenů dochází ke sledování vývoje přístupu k holocaustu v odborném diskurzu během prvních poválečných let a následně během období výrazného ovlivnění publikační činnosti režimem komunistické strany. K dosažení …more
Abstract:
The thesis analyzes professional literature including more professional commemorative publications regarding the Holocaust, eventually World War II, which were published in the period of 1945–1958. Through the analysis of these sources, the development of the stance on the Holocaust in the professional discourse during the first post-war years is observed as well as during the subsequent period of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / History

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.