Bc. Eva Kropáčová

Diplomová práce

Nelegální migrace a problematika znovuzavedení hraničních kontrol

Illegal migration and reintroduction of border
Anotace:
Práce se zabývá nelegální migrací způsobenou migrační krizí v letech 2015 a 2016 a predikcí rizik vyplývajících pro Českou republiku a s tím související problematikou ochrany státních hranic. Hlavní pozornost je věnována nejen systému ochrany hranic a problematice dočasného zavedení ochrany vnitřní hranice, ale především současným možnostem při ochraně vnitřních hranic, jak v rovině vnitrostátního …více
Abstract:
The thesis deals with illegal migration caused by the migration crisis in 2015 and 2016 and the prediction of risks arising for the Czech Republic and related issues of state border protection. The main attention is paid not only to the system of border protection and the issue of temporary introduction of internal border protection, but also to the current possibilities of internal border protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS