Mgr. Lucie Špelinová

Diplomová práce

Role poradce rané péče při předcházení syndromu vyhoření u rodin s dětmi s poruchou autistického spektra

The role of early care in preventing burnout in families of children with autism spectrum disorder
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá zkoumáním problematiky role poradce rané péče při předcházení syndromu vyhoření u rodin s dětmi s poruchou autistického spektra. Cílem práce je zjistit, jaká je role poradců rané péče při předcházení syndromu vyhoření u rodin s dětmi s poruchou autistického spektra. V teoretické části práce jsou vymezeny všechny základní pojmy, se kterými autorka dále operuje v …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of the role of early care in preventing burnout in families of children with autism spectrum disorder. The goal of this diploma thesis is to find out the role of early care advisers in the present case. In the theoretical chapter, author introduces the basic definitions and concepts which she continues to work in the practical part. The practical part presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií