Mgr. Kateřina Kůsová

Master's thesis

Skupinové aktivity s využitím koní jako prostředek k rozvoji osobnosti mladého člověka se středně těžkým mentálním postižením

Group equine assisted learning as a personal development support for young people with a medium mental disability
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na Skupinové aktivity s využitím koní u mladých lidí se středně těžkým mentálním postižením. Cílem je zjistit účinnost této terapie a analyzovat využití Skupinových aktivit s využitím koní u mladých lidí se středně těžkým mentálním postižením. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou teoretické a věnují se analýze odborné literatury a dalších …viac
Abstract:
The thesis is focused to group equine assisted learning as a personal development support for young people with a medium mental disability. The goal was to find out effectiveness of the therapy and analyse the group equine activities as a treatment of young people with a medium mental disability. The thesis consists of four chapters. First three chapters are theoretical. In the theoretical parts we …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta