Bc. Renáta Urbanová

Diplomová práce

Hodnocení výkonnosti firmy po přechodu na vykazování v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Appreciation of the company perfomance after the transformation to reporting in accordance with the IFRS
Anotace:
Diplomová práce „Hodnocení výkonnosti firmy po přechodu na vykazování v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví“ se zabývá zhodnocením výkonnosti zvoleného podniku za využití vybraných metod finanční analýzy. Srovnává výsledky získané z původních účetních výkazů podniku vykazujícího v souladu s českou účetní legislativou s výsledky získanými z výkazů sestavených v souladu s Mezinárodními …více
Abstract:
Master´s thesis "Appreciation of the company performance after the transition to reporting in accordance with the IFRS" deals with the evaluation of the performance of a selected company by using of selected methods of financial analysis. It compares the results obtained from the original financial statements reported in accordance with Czech accounting legislation with the results obtained from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta