Ing. Milan Greineder

Diplomová práce

Role obcí v rámci rozvoje a koncepce sociálního nájemního bydlení v ČR

The role of municipalities in the development and in the concept of social rented housing in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje roli obcí v rámci rozvoje a koncepce sociálního nájemního bydlení v České republice. Teoretická část se na svém začátku zabývá pojmem sociální bydlení a přibližuje úlohu obcí, jak ji definuje zákon o obcích. Dále je pozornost věnována vývoji sociálního nájemního bydlení a jeho dostupnosti v ČR po roce 1990, kde jsou podrobně popsány i nástroje státu v oblasti bytové politiky …více
Abstract:
This diploma thesis is devoted to the role of municipalities in the development and in the concept of social rented housing in the Czech Republic. At the beginning, the theoretical part deals with the term of social housing and describes the role of municipalities as defined by the Act on Attention. Attention is also paid to the development of social rented housing and its availability in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Lenka Pavlíková, DiS.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní