Mgr. Vojtěch Lhota

Diplomová práce

Private public partnership v ES

Private Public Partnership in the EC
Anotace:
Autor v diplomové práci shrnuje právní úpravu PPP a veřejných zakázek v ČR a její vazby na úpravu Evropské Unie. Pro pochopení problematiky autor uvádí postupnou inkorporaci do českého právního řádu, minulé i probíhající změny, poukazuje na doporučení odborné veřejnosti a dotčených státních orgánů, nastiňuje možná východiska a doporučení. V práci se uvádí konkrétní případy dopadů instrumentů PPP a …více
Abstract:
Author summarizes in this diploma work the regulation of PPP and public procurement in the Czech republic and describes its links to adaptation of the European Union. To understand issues the author shows gradual incorporation into the Czech legal system, past and ongoing changes, notes the recommendations of the professional public and state authorities, outlines possible solutions and recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta