Mgr. Vojtěch Lhota

Master's thesis

Private public partnership v ES

Private Public Partnership in the EC
Abstract:
Autor v diplomové práci shrnuje právní úpravu PPP a veřejných zakázek v ČR a její vazby na úpravu Evropské Unie. Pro pochopení problematiky autor uvádí postupnou inkorporaci do českého právního řádu, minulé i probíhající změny, poukazuje na doporučení odborné veřejnosti a dotčených státních orgánů, nastiňuje možná východiska a doporučení. V práci se uvádí konkrétní případy dopadů instrumentů PPP a …more
Abstract:
Author summarizes in this diploma work the regulation of PPP and public procurement in the Czech republic and describes its links to adaptation of the European Union. To understand issues the author shows gradual incorporation into the Czech legal system, past and ongoing changes, notes the recommendations of the professional public and state authorities, outlines possible solutions and recommendations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2014
  • Supervisor: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta