Ing. Tereza Hájková

Disertační práce

Vliv povrchové úpravy vodivými polymery na vlastnosti vybraných částic pigmentů

Influence of surface treatment on the selected pigment particles properties by conducting polymers
Anotace:
Cílem práce bylo studium vlivu povrchové úpravy vodivými polymery, resp. jejich solí, na původní částice anorganických pigmentů, u nichž byl již prokázán určitý antikorozní efekt, a to především na výsledné vlastnosti jimi pigmentovaných nátěrových hmot. Byly vybrány a syntetizovány oxidické pigmenty (perovskity, molybdenany a wolframany), u kterých byla posuzována korozně inhibiční schopnost v pojivech …více
Abstract:
The aim of this work was to examine the effect of inorganic pigment surface treatment with conductive polymers (or their salts). Pigments known to have a certain anticorrosion effect if added to a paint system were selected for the treatment. Specifically, oxidic pigments were synthesized (perovskites, molybdates and tungstates), and their corrosion-inhibitory capacity when added to binders used for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hájková, Tereza. Vliv povrchové úpravy vodivými polymery na vlastnosti vybraných částic pigmentů. Pardubice, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická