Yuling Li

Bachelor's thesis

Financial Analysis of Fortuna Entertainment Group N.V.

Financial Analysis of Fortuna Entertainment Group N.V.
Abstract:
Financial analysis includes several activities that involve the examination of financial and operational information. The original relevant data should be collected from the company’s financial report and organize them. Then, we use the common-size analysis to describe the proportional relation of relevant items and we use the financial ratios to analyze the situation of selected company. The goal …more
Abstract:
Financial analysis includes several activities that involve the examination of financial and operational information. The original relevant data should be collected from the company’s financial report and organize them. Then, we use the common-size analysis to describe the proportional relation of relevant items and we use the financial ratios to analyze the situation of selected company. The goal …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Martina Novotná

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava