Mgr. Marek Bartošovič, Ph.D.

Disertační práce

Roles of posttranscriptional modifications in RNA processing

Roles of posttranscriptional modifications in RNA processing
Anotace:
Posttranskripční úpravy RNA jsou důležitou součástí metabolismu všech živých buněk. V průběhu exprese mRNA nebo zrání ncRNA dochází k velkému množství úprav RNA, což zajištuje produkci funkčních molekul v správném množství a ve správný čas. Mezi nejdůležitější modifikace RNA v eukaryotech patří interní modifikace bázi nukleotidů a modifikace na 3` konci. První část této práce je zaměřena na modifikaci …více
Abstract:
Posttranscriptional modifications of RNA are an important part of RNA metabolism in all living cells. Multiple RNA processing and modification steps ensure that a proper level of functional mRNA or ncRNA is produced in the right place and at the correct time. The most important RNA modifications in eukaryotes are nucleotide base modifications and 3′ end tailing. The first part of this work is focused …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D., doc. Michael Jantsch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta