Bc. Jana Dvořáková

Diplomová práce

Vývoj a optimalizace HPLC metod s využitím kolon s pevným jádrem

Development and optimization of the HPLC methods using a fused-core column
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi a použitím HPLC kolon s pevným jádrem a jejich srovnáním s kolonami obsahujícími plně porézní částice. V rámci experimentu byly použity kolony s pevným jádrem od třech různých výrobců. S využitím tohoto typu kolon byl proveden vývoj a následně optimalizace HPLC/UV metody stanovení účinných složek (Cymoxanil, Famoxadon) vzorku fungicidu Tanos 50 WG. Vyvinutá …více
Abstract:
This master thesis deals with properties and using of core-shell HPLC columns and their comparison with columns packed with conventional, fully porous particles. In the experiment were used core-shell columns from three different manufacturers. The development and subsequently optimization of the HPLC method for the determination of the active components (Cymoxanil, Famoxadone) of fungicide Tanos 50 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořáková, Jana. Vývoj a optimalizace HPLC metod s využitím kolon s pevným jádrem. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.