Theses 

Místní agenda 21 jako jedna z moderních metod řízení ve veřejné správě na vybraném příkladu – Eliška Henychová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Eliška Henychová

Bakalářská práce

Místní agenda 21 jako jedna z moderních metod řízení ve veřejné správě na vybraném příkladu

Local Agenda 21 as one of the modern management methods in public administration at chosen example

Anotace: Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na místní Agendu 21 jako na jednu z moderních metod řízení ve veřejné správě. Její uplatňování bude demonstrováno na příkladu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. První tři kapitoly se věnují teoretické základně práce. Jsou v nich vysvětleny pojmy z oblasti veřejné správy a jejího řízení, dále vybrané přístupy moderního řízení ve veřejné správě a některé jejich metody, a nakonec je popsán proces místní Agendy 21 a s ním souvisejí koncept udržitelného rozvoje. Poslední kapitola je věnována praktickému příkladu implementace a realizace místní Agendy 21, na kterém je dobře patrné správné směřování k dosažení zkvalitnění činnosti místní správy a k vytvoření vhodného prostředí pro konsensus a spolupráci napříč všemi zainteresovanými subjekty ve městě.

Abstract: The aim of this work is to focus on local Agenda 21 as one of modern management methods in public administration. Its application will be demonstrated on the example of the town Brandys nad Labem-Stara Boleslav. The first three chapters are devoted to the theoretical basis of work. They explain terms of governance and its management, as well as some approaches of modern management in public administration and some of their methods, and finally describes the local Agenda 21 process and related concept of sustainable development. The last chapter is devoted to practical example of the implementation and realization of local Agenda 21, which shows very well visible the right direction to achieve improving the performance of local government and to create a suitable environment for consensus and collaboration across all stakeholders in the city.

Klíčová slova: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, místní Agenda 21, udržitelný rozvoj, moderní metody řízení, Smart Administration

Keywords: Brandys nad Labem-Stara Boleslav, local Agenda 21, Smart Administration, sustainable development, modern methods of management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Louda
  • Oponent: Miloš Matula

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58039


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 06:48, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz