Anni Li

Bakalářská práce

Solvency Assessment of a Given Company

Solvency Assessment of a Given Company
Anotace:
The bachelor thesis is focused on the solvency analysis of a company in the auto industry. The main objective of the bachelor thesis is to analyze the solvency ability of SAIC Motor by various methods, including common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition. Financial analysis is performed on the basis of financial statements during the period 2011-2015. In the theoretical …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the solvency analysis of a company in the auto industry. The main objective of the bachelor thesis is to analyze the solvency ability of SAIC Motor by various methods, including common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition. Financial analysis is performed on the basis of financial statements during the period 2011-2015. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Karolina Lisztwanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava