Martin DRAHOŠ

Bakalářská práce

Hodnocení držení těla v rychlostní kanoistice

Guest posture in flatwater canoeing
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit míru svalové nerovnováhy vznikající při jednostranném zatěžování organismu v rychlostní kanoistice. Dále doporučit kompenzační cvičení vhodná pro zlepšení disbalance, související s rychlostní kanoistikou. V teoretické části jsem se zaměřil na historii a současnost rychlostní kanoistiky především v ČSR,ČSSR a ČR, dále pak na popis jednotlivých vad držení těla, …více
Abstract:
The goal of my Bachelor essay was to find out the rate of muscular unbalance originating due to asymmetric load of the body in canoe sprint racing. Next, I was to recommend compensatory exercises suitable for regeneration of imbalance connected with canoe sprint racing. In the theoretical part I focused on history and present of canoe sprint racing especially in Czechoslovakia, Czechoslovak Socialistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRAHOŠ, Martin. Hodnocení držení těla v rychlostní kanoistice. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / TV GE dvouoborové