Bc. Hana Urbánková

Diplomová práce

Hlavní faktory ovlivńující integraci cizinců žijících v České republice

Main factors affecting the integration of foreigners living in Czech Republic
Anotace:
Cílem této práce je pojmenovat hlavní faktory, které ovlivňují integrační proces cizinců, žijících v ČR delší dobu a které působí na jejich sociální fungování a prožívání životní situace v České republice. Předmětem zkoumání byly skutečnosti související s celkovým integračním procesem od důvodu pro příchod do ČR až po současnost. Výzkumným vzorkem byli cizinci žijící dlouhodobě v České republice, kteří …více
Abstract:
This theses aims to introduce main factors which influence the integration process of foreigners who permanently live in the Czech Republic and which effects their social situation and welfare. The subject of study was the overall integration process which foreigners must undergo starting with their motivation to come to the present day. The investigated sample were foreigners living in the long term …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Rídlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií