Bc. Petra Hrabučáková

Diplomová práce

Výuka počátečního čtení a psaní u žáků s poruchami autistického spektra

Teaching Initial Reading and Writing to Students with Autism Spectrum Disorders
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou výuky počátečního čtení a psaní u žáků s poruchami autistického spektra. Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá charakteristikou, etiologií a klasifikací poruch autistického spektra, a diagnostickými prostředky. Druhá kapitola je zaměřena na legislativní rámec vzdělávání žáků s PAS, poradenské služby poskytované těmto osobám …více
Abstract:
The diploma thesis deals with teaching inicial reading and writing to pupils with autism spectrum disorders (ASD). The theoretical part is devided into three chapters. The first chapter deals with characteristic, etiology, clasiffication of autism spectrum disorders and theirs diagnosis. The second chapter focuses on legislation related to education of children with ASD, consulting services and education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta