Bc. Petra Hrabučáková

Master's thesis

Výuka počátečního čtení a psaní u žáků s poruchami autistického spektra

Teaching Initial Reading and Writing to Students with Autism Spectrum Disorders
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou výuky počátečního čtení a psaní u žáků s poruchami autistického spektra. Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá charakteristikou, etiologií a klasifikací poruch autistického spektra, a diagnostickými prostředky. Druhá kapitola je zaměřena na legislativní rámec vzdělávání žáků s PAS, poradenské služby poskytované těmto osobám …more
Abstract:
The diploma thesis deals with teaching inicial reading and writing to pupils with autism spectrum disorders (ASD). The theoretical part is devided into three chapters. The first chapter deals with characteristic, etiology, clasiffication of autism spectrum disorders and theirs diagnosis. The second chapter focuses on legislation related to education of children with ASD, consulting services and education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2014
  • Supervisor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta