Kristýna SPÁČILOVÁ

Bakalářská práce

Přátelské interakce u samic kopytníků

Affiliative relationships among ungulate females
Anotace:
Přátelské interakce (dále označované jako kamarádství) jsou charakteristickým znakem lidského chování, ale vyskytují se i u jiných živočichů. Kamarádství mezi dvěmi (či více) samicemi kopytníků bývá definováno na základě kamarádských interakcí (allogrooming, hra) a jiných kamarádských projevů (vzájemným očicháním, přátelským kontaktem, prostorovou blízkostí, následováním a společným žraní). Tyto kamarádské …více
Abstract:
Affiliative relationships (hereinafter referred to as a friendship) are characteristic for humans, however, such a relationship can occur even among other animals. A friendship between two (or more) female ungulates can be described by amicable interactions (e.g. allogrooming, play) or various amicable expressions (mutual sniffling, friendly contact, nearest neighbour, following, cofeeding). Such amicable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jan Pluháček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SPÁČILOVÁ, Kristýna. Přátelské interakce u samic kopytníků. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie - Geografie (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma