Bc. Terezie Sklenářová

Bakalářská práce

Míra používání mobilních zařízení a jejich vliv na kognitivní funkce spotřebitele

The volume of mobile devices using and their effect on the cognitive functions of consumer
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mírou používání mobilních telefonů a jejich vlivem na kognitivní funkce spotřebitele (středoškoláků). V současnosti se míra používání stále zvyšuje. Hlavním cílem práce je zjistit, jak tráví den mladí středoškoláci a jaký vliv to na ně má. První kapitola se zabývá pojmem digitální marketing. V dalších kapitolách jsou rozebrané sociální sítě vliv sociálních sítí na uživatele …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the level of use of mobile phones and their influence on the cognitive functions of consumers (high school students). At present, the rate of use is constantly increasing. The main goal of the thesis is to find out how young high school students spend the day and what effect it has on them. The first chapter deals with the concept of digital marketing. In the next chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní