Bc. Veronika Hrančíková

Bachelor's thesis

Vyšetření kolagen vazebné kapacity von Willebrandova faktoru u pacientů s Ph1 negativní myeloproliferací

Examination of the collagen binding capacity of von Willebrand factor in patients with Ph1 negative myeloproliferative disorders
Anotácia:
Vyšetření kolagen vazebné kapacity von Willebrandova faktoru patří mezi speciální koagulační testy v diagnostice von Willebrandovy choroby. Slouží k vyšetření funkční aktivity von Willebrandova faktoru. V případě Ph-negativních myeloproliferativních neoplázií je riziko vzniku sekundárního typu von Willebrandovy choroby, a proto se v této práci zabývám v jaké míře vyšetření kolagen vazebné kapacity …viac
Abstract:
Examination of the collagen binding capacity of von Willebrand factor belong in special coagulation tests in the diagnosis of von Willebrand disease. This test is using to examination functional activity of von Willebrand factor. In the case of Ph-negative myeloproliferative neoplasia is risk of inception secondary type von Willebrand disease, and therefore the work deals with the extent to which examination …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: RNDr. Jiřina Zavřelová
  • Oponent: MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta