Dominik Peršl

Diplomová práce

Formáty venkovní reklamy, jejich vývoj a využití 3D reklamy

Outdoor advertising formats, its development and use of 3D advertising
Anotace:
Diplomová práce se zabývá formáty venkovní reklamy a novou holografickou technologií jako jedním z mnoha trendů v oblasti venkovní reklamy. Teoretická část představuje formáty venkovních nosičů spolu s aktuálními trendy v této oblasti. Praktická část hledá pomocí realizovaného marketingového výzkumu odpovědi na stanovené otázky, které se týkají vnímání formátů …více
Abstract:
The thesis deals with outdoor advertising formats and new 3D holographic technology as one of many outdoor advertising trends. The theoretical part presents outdoor advertising formats together with current trends in this area. The practical part is looking for answers to the questions, which are related to the perception of indoor advertising formats and their ability to attract attention and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Michal Andera
  • Oponent: Jan Mareš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77584

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management